Switch to full style
כאן מדברים על הכל
פרסם תגובה

תורת הקבוצות בקליפת אגוז

14 אוגוסט 2012, 11:59

הסבר פשוט, חכם וידידותי על אחת התורות היסודיות והמעניינות ביותר במתמטיקה.
מומלץ גם לאוהבי המתמטיקה וגם לשונאיה.
פרסם תגובה