Switch to full style
כאן מדברים על הכל
פרסם תגובה

Re: ת'רד הקונספירציות ותופעות בלתי מוסברות

13 ינואר 2017, 12:48

MTA2311 כתב:
Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
סתם עניין אותי איך הוא רואה את זה

אתה עדיין חושב שהוא היה מעורב או יודע מי עשה את זה?


פחות האמת. אם סיבה מיוחדת, פשוט ככל שעובר הזמן אני מבין שכל תיאוריה נשמעת יותר מופרכת מהשנייה.

התער של אוקאם


רק שבמקרה הזה לא בטוח בכלל שהאופציה הקלה יותר היא לא שרומן רצח

אם כל התאוריות המסובכות הן על מנת להוכיח שהוא רצח, אז הפיתרון הפשוט ביותר הוא שהוא לא עשה את זה

Re: ת'רד הקונספירציות ותופעות בלתי מוסברות

13 ינואר 2017, 12:51

Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
Holiday_Armadillo כתב:אתה עדיין חושב שהוא היה מעורב או יודע מי עשה את זה?


פחות האמת. אם סיבה מיוחדת, פשוט ככל שעובר הזמן אני מבין שכל תיאוריה נשמעת יותר מופרכת מהשנייה.

התער של אוקאם


רק שבמקרה הזה לא בטוח בכלל שהאופציה הקלה יותר היא לא שרומן רצח

אם כל התאוריות המסובכות הן על מנת להוכיח שהוא רצח, אז הפיתרון הפשוט ביותר הוא שהוא לא עשה את זה


אני חושב שאפשר להגיד דווקא שהתאוריות היותר מסובכות הן אלה שלא מערבות אותו. מה יותר פשוט מלקבל הודאה ברצח?

אבל לא יודע. לא מצליח לגבש דעה.

Re: ת'רד הקונספירציות ותופעות בלתי מוסברות

13 ינואר 2017, 12:55

MTA2311 כתב:
Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
פחות האמת. אם סיבה מיוחדת, פשוט ככל שעובר הזמן אני מבין שכל תיאוריה נשמעת יותר מופרכת מהשנייה.

התער של אוקאם


רק שבמקרה הזה לא בטוח בכלל שהאופציה הקלה יותר היא לא שרומן רצח

אם כל התאוריות המסובכות הן על מנת להוכיח שהוא רצח, אז הפיתרון הפשוט ביותר הוא שהוא לא עשה את זה


אני חושב שאפשר להגיד דווקא שהתאוריות היותר מסובכות הן אלה שלא מערבות אותו. מה יותר פשוט מלקבל הודאה ברצח?

אבל לא יודע. לא מצליח לגבש דעה.

כל מי שמביאים לו נתונים יבשים שהבן אדם הודה ושיחזר את הרצח יגיד ''סבבה, סגרנו''
כשנכנסים, לא קצת אלא הרבה יותר לעומק, מבינים שיש הרבה מעבר להודאה ולשיחזור היבשים

קשה להתעלם מכל החלק הראשוני איתו (מעצר עד השיחזור)

Re: ת'רד הקונספירציות ותופעות בלתי מוסברות

13 ינואר 2017, 12:56

Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
Holiday_Armadillo כתב:התער של אוקאם


רק שבמקרה הזה לא בטוח בכלל שהאופציה הקלה יותר היא לא שרומן רצח

אם כל התאוריות המסובכות הן על מנת להוכיח שהוא רצח, אז הפיתרון הפשוט ביותר הוא שהוא לא עשה את זה


אני חושב שאפשר להגיד דווקא שהתאוריות היותר מסובכות הן אלה שלא מערבות אותו. מה יותר פשוט מלקבל הודאה ברצח?

אבל לא יודע. לא מצליח לגבש דעה.

כל מי שמביאים לו נתונים יבשים שהבן אדם הודה ושיחזר את הרצח יגיד ''סבבה, סגרנו''
כשנכנסים, לא קצת אלא הרבה יותר לעומק, מבינים שיש הרבה מעבר להודאה ולשיחזור היבשים

קשה להתעלם מכל החלק הראשוני איתו (מעצר עד השיחזור)


ברור ברור, משהו מאוד מסריח בסיפור הזה. אין ויכוח.

אני פשוט אומר שהאופציה הכי קלה בסיפור היא רומן. בדיוק בגלת זה המשטרה התלבשה עליו מההתחלה.

Re: ת'רד הקונספירציות ותופעות בלתי מוסברות

13 ינואר 2017, 13:00

MTA2311 כתב:
Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
רק שבמקרה הזה לא בטוח בכלל שהאופציה הקלה יותר היא לא שרומן רצח

אם כל התאוריות המסובכות הן על מנת להוכיח שהוא רצח, אז הפיתרון הפשוט ביותר הוא שהוא לא עשה את זה


אני חושב שאפשר להגיד דווקא שהתאוריות היותר מסובכות הן אלה שלא מערבות אותו. מה יותר פשוט מלקבל הודאה ברצח?

אבל לא יודע. לא מצליח לגבש דעה.

כל מי שמביאים לו נתונים יבשים שהבן אדם הודה ושיחזר את הרצח יגיד ''סבבה, סגרנו''
כשנכנסים, לא קצת אלא הרבה יותר לעומק, מבינים שיש הרבה מעבר להודאה ולשיחזור היבשים

קשה להתעלם מכל החלק הראשוני איתו (מעצר עד השיחזור)


ברור ברור, משהו מאוד מסריח בסיפור הזה. אין ויכוח.

אני פשוט אומר שהאופציה הכי קלה בסיפור היא רומן. בדיוק בגלת זה המשטרה התלבשה עליו מההתחלה.

קלה כי ככה מערכת המשפט עובדת
כי אם מביאים מישהו כמו זדורוב שלא מבין עברית ושוברים אותו, אז יש מה להציג לבית המשפט
הרי המשטרה לא הייתה יכולה להגיד ''תקשיבו, ילדה בת 12 נרצחה בשירותים של בית הספר ואין לנו מושג מי הרוצח'', הם היו חייבים להביא מישהו

זה קל כי יש איזשהי קפיצה לדום כשהמשטרה מביאה מישהו, וביטול מוחלט (אם לא זלזול מוחלט) בכל מה שמביא הצד השני, לא כי מבחינת תשתית ראייתית הוא האופציה המתבקשת
פרסם תגובה