Switch to full style
כאן מדברים על הכל
פרסם תגובה

אלי ישי ואריה דרעי

03 מאי 2013, 07:11

כמה תמימות היתה לאלי ישי כשחשב שיוכל לאפשר לאריה דרעי לשוב לתנועה ושמקומו ישמר.
זה היה צפוי וזה היה רק עניין של זמן עד שדרעי ימונה לראש התנועה.
היחיד בסיפור הזה שהיה נאיבי הוא אלי ישי.
פרסם תגובה