Switch to full style
כאן מדברים על הכל
פרסם תגובה

קונים דירה , משקיעים את מיטב כספם, והמרפסת קורסת

30 דצמבר 2013, 16:24

לא יאמן.
הייתי לפני מס' ימים באזור וראיתי את האסון הזה.
פשוט רחמים על האנשים שקנו שם.

לדעתי גינדי צריכים לתת להם דירה חדשה במקום.

אני לא הייתי נכנס לבית כזה.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4471144,00.html
פרסם תגובה