Switch to full style
כאן מדברים על הכל
נושא נעול

Re: בארץ 4 (העיירה מוצפת)

05 ינואר 2017, 00:45

MTA2311 כתב:
yanay21 כתב:
MTA2311 כתב:
yanay21 כתב:
my man כתב:אני התמקדתי בשיח על המשפט עצמו ועל איך שהוא התנהל..
אבל הטון המרכזי של הכיתה(אני לא אמרתי את דעתי) שאם הוא אכן חשש לחייו אז הוא עשה מה שצריך לעשות.
צריך לזכור שהם כיתה ז' ולא באמת מעורים בכל הפרטים.-ניזונים מההורים בעיקר ומחצאי שמועות.


זה טוב. על זה כולנו מסכימים


אתה מתכנן לקרוא את ההכרעה?


בשביל מה אני מטפח אותך, תגיד לי?


לגיטימי


אתה מספק את השכל, הכסף, היופי(המרגש עד דמעות) ואת השאפתנות. אני מספק הומור משובח. בעיניי, אני אפילו יוצא בהפסד.

Re: בארץ 4 (העיירה מוצפת)

05 ינואר 2017, 00:47

שועל כתב:
jol9 כתב:
שועל כתב:
שועל כתב:כל ההתבטאויות של אלאור, הצילומים, העובדות, הוכיחו את פסיקת בית המשפט, אבל אתה בשלך.

יש עדויות על כמה התבטאויות שלו לפני ואחרי המעשה, כמו העדות של מפקדו שהעיד במשפטו: "ראיתי את אלאור הולך עם הנשק ושאלתי אותו מי אישר לו לירות אז הוא ענה לי שהמחבל היה חי והוא צריך למות".

זה לא רק ההתבטאויות שלו, בית המשפט חקר אנשים שאתה לא חקרת, חקר אותו בעצמו, אסף עדויות, אל תתיימר.


אני גם שמעתי עדויות, שהמ"פ שינה את עדותו במשפט.

אתה לא שמעת את עזריה מדבר בקולו, וגם אני לא, אז לפחות אל תכניס את זה לשיח.

אתה לא אמיתי. בית המשפט שמע אותם והאמין להם.


אז אסור לי שתהיה לי דעה משלי?

הדעה של בית המשפט ידועה. לרגע לא עירערתי על הלגיטימיות של ההחלטה.
אני חושב אחרת. זה עדיין מותר.

Re: בארץ 4 (העיירה מוצפת)

05 ינואר 2017, 00:47

yanay21 כתב:
MTA2311 כתב:
yanay21 כתב:
MTA2311 כתב:
yanay21 כתב:
זה טוב. על זה כולנו מסכימים


אתה מתכנן לקרוא את ההכרעה?


בשביל מה אני מטפח אותך, תגיד לי?


לגיטימי


אתה מספק את השכל, הכסף, היופי(המרגש עד דמעות) ואת השאפתנות. אני מספק הומור משובח. בעיניי, אני אפילו יוצא בהפסד.


הייתי מחליף את כל אלה בהומור
נושא נעול