Switch to full style
כאן מדברים על הכל
נושא נעול

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 18:59

MTA2311 כתב:
jol9 כתב:מפלגות הימין עדיין לא מצליחות להתאחד. זה הזוי העניין הזה.
אם הן הולכות מפוצלות, אני מקווה שהציבור של הציונות הדתית יעניש אותם, ולא יזרוק את הקולות שלהם לפח.

ככה או ככה קולות יזרקו לפח. גם בבחירות הקודמות שביבי לקח לבנט איזה 4-5 מנדטים בתקופה האחרונה עדיין קולות הלכו לפח.


תגיד רגע - מה הכוונה קולות הולכים לפח?

נגיד הצביעו סה"כ 120,000 אנשים, כלומר 1000 אנשים שווים מנדט אחד.
נגיד ש20,000 קולות הלכו לפח על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. האם זה אומר עכשיו שלוקחים את 100,000 הקולות
שנשארו ומחלקים ב120? זה יוצא 8333 קולות למנדט, ואז בעצם כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה, מתחזקות...

ככה זה עובד?

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 19:24

jol9 כתב:
MTA2311 כתב:
jol9 כתב:מפלגות הימין עדיין לא מצליחות להתאחד. זה הזוי העניין הזה.
אם הן הולכות מפוצלות, אני מקווה שהציבור של הציונות הדתית יעניש אותם, ולא יזרוק את הקולות שלהם לפח.

ככה או ככה קולות יזרקו לפח. גם בבחירות הקודמות שביבי לקח לבנט איזה 4-5 מנדטים בתקופה האחרונה עדיין קולות הלכו לפח.


תגיד רגע - מה הכוונה קולות הולכים לפח?

נגיד הצביעו סה"כ 120,000 אנשים, כלומר 1000 אנשים שווים מנדט אחד.
נגיד ש20,000 קולות הלכו לפח על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. האם זה אומר עכשיו שלוקחים את 100,000 הקולות
שנשארו ומחלקים ב120? זה יוצא 8333 קולות למנדט, ואז בעצם כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה, מתחזקות...

ככה זה עובד?סופרים את כל הקולות שלא נפסלו, מחשבים אחוז חסימה, מפחיתים את כל הקולות לאלה שלא עברו ואז מחלקים ב120. התוצאה שיוצאת נקראת "המודד" שזה מספר הקולות ששווה מנדט.

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 20:36

MTA2311 כתב:
jol9 כתב:
MTA2311 כתב:
jol9 כתב:מפלגות הימין עדיין לא מצליחות להתאחד. זה הזוי העניין הזה.
אם הן הולכות מפוצלות, אני מקווה שהציבור של הציונות הדתית יעניש אותם, ולא יזרוק את הקולות שלהם לפח.

ככה או ככה קולות יזרקו לפח. גם בבחירות הקודמות שביבי לקח לבנט איזה 4-5 מנדטים בתקופה האחרונה עדיין קולות הלכו לפח.


תגיד רגע - מה הכוונה קולות הולכים לפח?

נגיד הצביעו סה"כ 120,000 אנשים, כלומר 1000 אנשים שווים מנדט אחד.
נגיד ש20,000 קולות הלכו לפח על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. האם זה אומר עכשיו שלוקחים את 100,000 הקולות
שנשארו ומחלקים ב120? זה יוצא 8333 קולות למנדט, ואז בעצם כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה, מתחזקות...

ככה זה עובד?סופרים את כל הקולות שלא נפסלו, מחשבים אחוז חסימה, מפחיתים את כל הקולות לאלה שלא עברו ואז מחלקים ב120. התוצאה שיוצאת נקראת "המודד" שזה מספר הקולות ששווה מנדט.


מובן. ומה לגבי הסכמי קיזוזים? זה לא תופס למפלגות האלה?

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 20:41

jol9 כתב:
MTA2311 כתב:
jol9 כתב:
MTA2311 כתב:
jol9 כתב:מפלגות הימין עדיין לא מצליחות להתאחד. זה הזוי העניין הזה.
אם הן הולכות מפוצלות, אני מקווה שהציבור של הציונות הדתית יעניש אותם, ולא יזרוק את הקולות שלהם לפח.

ככה או ככה קולות יזרקו לפח. גם בבחירות הקודמות שביבי לקח לבנט איזה 4-5 מנדטים בתקופה האחרונה עדיין קולות הלכו לפח.


תגיד רגע - מה הכוונה קולות הולכים לפח?

נגיד הצביעו סה"כ 120,000 אנשים, כלומר 1000 אנשים שווים מנדט אחד.
נגיד ש20,000 קולות הלכו לפח על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. האם זה אומר עכשיו שלוקחים את 100,000 הקולות
שנשארו ומחלקים ב120? זה יוצא 8333 קולות למנדט, ואז בעצם כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה, מתחזקות...

ככה זה עובד?סופרים את כל הקולות שלא נפסלו, מחשבים אחוז חסימה, מפחיתים את כל הקולות לאלה שלא עברו ואז מחלקים ב120. התוצאה שיוצאת נקראת "המודד" שזה מספר הקולות ששווה מנדט.


מובן. ומה לגבי הסכמי קיזוזים? זה לא תופס למפלגות האלה?

חייבים לעבור את אחוז החסימה בשביל להיות חלק מהסכם עודפים

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 20:56

MTA2311 כתב:
jol9 כתב:
MTA2311 כתב:
jol9 כתב:
MTA2311 כתב:ככה או ככה קולות יזרקו לפח. גם בבחירות הקודמות שביבי לקח לבנט איזה 4-5 מנדטים בתקופה האחרונה עדיין קולות הלכו לפח.


תגיד רגע - מה הכוונה קולות הולכים לפח?

נגיד הצביעו סה"כ 120,000 אנשים, כלומר 1000 אנשים שווים מנדט אחד.
נגיד ש20,000 קולות הלכו לפח על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. האם זה אומר עכשיו שלוקחים את 100,000 הקולות
שנשארו ומחלקים ב120? זה יוצא 8333 קולות למנדט, ואז בעצם כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה, מתחזקות...

ככה זה עובד?סופרים את כל הקולות שלא נפסלו, מחשבים אחוז חסימה, מפחיתים את כל הקולות לאלה שלא עברו ואז מחלקים ב120. התוצאה שיוצאת נקראת "המודד" שזה מספר הקולות ששווה מנדט.


מובן. ומה לגבי הסכמי קיזוזים? זה לא תופס למפלגות האלה?

חייבים לעבור את אחוז החסימה בשביל להיות חלק מהסכם עודפים


הבנתי.
אז מה, אם הסמוטריצ'ים מתאחדים, אתה מצביע עבורם? זהות? שקדוש?

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:13

MTA2311 כתב:
jol9 כתב:
MTA2311 כתב:
jol9 כתב:
MTA2311 כתב:ככה או ככה קולות יזרקו לפח. גם בבחירות הקודמות שביבי לקח לבנט איזה 4-5 מנדטים בתקופה האחרונה עדיין קולות הלכו לפח.


תגיד רגע - מה הכוונה קולות הולכים לפח?

נגיד הצביעו סה"כ 120,000 אנשים, כלומר 1000 אנשים שווים מנדט אחד.
נגיד ש20,000 קולות הלכו לפח על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. האם זה אומר עכשיו שלוקחים את 100,000 הקולות
שנשארו ומחלקים ב120? זה יוצא 8333 קולות למנדט, ואז בעצם כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה, מתחזקות...

ככה זה עובד?סופרים את כל הקולות שלא נפסלו, מחשבים אחוז חסימה, מפחיתים את כל הקולות לאלה שלא עברו ואז מחלקים ב120. התוצאה שיוצאת נקראת "המודד" שזה מספר הקולות ששווה מנדט.


מובן. ומה לגבי הסכמי קיזוזים? זה לא תופס למפלגות האלה?

חייבים לעבור את אחוז החסימה בשביל להיות חלק מהסכם עודפים
מה פרח לא מצביע כמוך עושה עם כל כך הרבה ידע על מנדטים

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:15

jol9 כתב:
MTA2311 כתב:
jol9 כתב:
MTA2311 כתב:
jol9 כתב:
תגיד רגע - מה הכוונה קולות הולכים לפח?

נגיד הצביעו סה"כ 120,000 אנשים, כלומר 1000 אנשים שווים מנדט אחד.
נגיד ש20,000 קולות הלכו לפח על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. האם זה אומר עכשיו שלוקחים את 100,000 הקולות
שנשארו ומחלקים ב120? זה יוצא 8333 קולות למנדט, ואז בעצם כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה, מתחזקות...

ככה זה עובד?סופרים את כל הקולות שלא נפסלו, מחשבים אחוז חסימה, מפחיתים את כל הקולות לאלה שלא עברו ואז מחלקים ב120. התוצאה שיוצאת נקראת "המודד" שזה מספר הקולות ששווה מנדט.


מובן. ומה לגבי הסכמי קיזוזים? זה לא תופס למפלגות האלה?

חייבים לעבור את אחוז החסימה בשביל להיות חלק מהסכם עודפים


הבנתי.
אז מה, אם הסמוטריצ'ים מתאחדים, אתה מצביע עבורם? זהות? שקדוש?

לא מצביע כמובן, אבל יהיה נחמד מאוד אם פייגלין יצליח להיכנס בקונסטלציה מסויימת

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:16

Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
jol9 כתב:
MTA2311 כתב:
jol9 כתב:
תגיד רגע - מה הכוונה קולות הולכים לפח?

נגיד הצביעו סה"כ 120,000 אנשים, כלומר 1000 אנשים שווים מנדט אחד.
נגיד ש20,000 קולות הלכו לפח על מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. האם זה אומר עכשיו שלוקחים את 100,000 הקולות
שנשארו ומחלקים ב120? זה יוצא 8333 קולות למנדט, ואז בעצם כל המפלגות שעברו את אחוז החסימה, מתחזקות...

ככה זה עובד?סופרים את כל הקולות שלא נפסלו, מחשבים אחוז חסימה, מפחיתים את כל הקולות לאלה שלא עברו ואז מחלקים ב120. התוצאה שיוצאת נקראת "המודד" שזה מספר הקולות ששווה מנדט.


מובן. ומה לגבי הסכמי קיזוזים? זה לא תופס למפלגות האלה?

חייבים לעבור את אחוז החסימה בשביל להיות חלק מהסכם עודפים
מה פרח לא מצביע כמוך עושה עם כל כך הרבה ידע על מנדטים

קורס בשיטת הבחירות בישראל

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:16

MTA2311 כתב:
Holiday_Armadillo כתב:
MTA2311 כתב:
jol9 כתב:
MTA2311 כתב:

סופרים את כל הקולות שלא נפסלו, מחשבים אחוז חסימה, מפחיתים את כל הקולות לאלה שלא עברו ואז מחלקים ב120. התוצאה שיוצאת נקראת "המודד" שזה מספר הקולות ששווה מנדט.


מובן. ומה לגבי הסכמי קיזוזים? זה לא תופס למפלגות האלה?

חייבים לעבור את אחוז החסימה בשביל להיות חלק מהסכם עודפים
מה פרח לא מצביע כמוך עושה עם כל כך הרבה ידע על מנדטים

קורס בשיטת הבחירות בישראל
מומצא כמעט כמו דיני מסים

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:27

פייגלין לא ייכנס כמובן, אבל יתכבד כמנהגו בקודש לשרוף כמה עשרות אלפי קולות.

חבל שאתה לא מצביע. לא כזה ביג דיל - כל העניין לוקח 10 דקות.

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:31

jol9 כתב:פייגלין לא ייכנס כמובן, אבל יתכבד כמנהגו בקודש לשרוף כמה עשרות אלפי קולות.

חבל שאתה לא מצביע. לא כזה ביג דיל - כל העניין לוקח 10 דקות.
אתה חושב שבגלל זה הוא לא מצביע?

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:33

jol9 כתב:פייגלין לא ייכנס כמובן, אבל יתכבד כמנהגו בקודש לשרוף כמה עשרות אלפי קולות.

חבל שאתה לא מצביע. לא כזה ביג דיל - כל העניין לוקח 10 דקות.

גבר כרגע הסברתי לך איך מחשבים מנדטים בישראל ואיך מתבצע הסכם עודפים, נראה לך שאני לא מצביע כי מתעצל?

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:40

לא הבנתי. אתה לא מצביע כי מי שאתה רוצה להצביע עבורו לא עובר את אחוז החסימה?

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:45

jol9 כתב:לא הבנתי. אתה לא מצביע כי מי שאתה רוצה להצביע עבורו לא עובר את אחוז החסימה?
וואו
והדבר הזה עוד התרבה

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:46

לא מצביע כי אני לא מאמין מספיק באף אחד מהנמצא, ולא מאמין בשיטה הישראלית באופן כללי. הצבעת פשרה היא לא אופציה.

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:47

Holiday_Armadillo כתב:
jol9 כתב:לא הבנתי. אתה לא מצביע כי מי שאתה רוצה להצביע עבורו לא עובר את אחוז החסימה?
וואו
והדבר הזה עוד התרבה


תעזבו אותי, אני אחרי יום ארוך ומתיש...

אם זה מרגיע אותך, אז רומי הרבה יותר חכמה ממני.

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 21:50

MTA2311 כתב:לא מצביע כי אני לא מאמין מספיק באף אחד מהנמצא, ולא מאמין בשיטה הישראלית באופן כללי. הצבעת פשרה היא לא אופציה.


תמונה

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 22:35

אני אוהבת את זה שניהלתם את השיחה הזאת כבר איזה 3 פעמים וכל פעם צריך לעבור אותה מחדש

Re: בחירות אפריל 2019

14 פברואר 2019, 23:06

Holiday_Armadillo כתב:אני אוהבת את זה שניהלתם את השיחה הזאת כבר איזה 3 פעמים וכל פעם צריך לעבור אותה מחדש


יורדת עלינו במקום להעריך את ההתמדה והסבלנות שלו, ואת הסקרנות הנוגעת ללב שלי.
תמונה

Re: בחירות אפריל 2019

15 פברואר 2019, 00:40

חחח... החברה שמפעילה את האוטובוסים בשבתות בטבריה, הודיעה שבשבת הקרובה לא יופעלו אוטובוסים בגלל שצפוי גשם... :D
נושא נעול