Switch to full style
כאן מדברים על הכל
פרסם תגובה

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 16:08

מקווה להקמת ממשלת גנץ-יזבק. הלוואי ותקום כבר.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 16:11

אני ממש מקווה שכבר יקימו ממשלה עם התמיכה מבחוץ. ולו בשביל הפסקת זריקת האחריות מצד לצד.

יש רוב? תקימו ממשלה. די כבר עם כל המלחמות התקדימיות - מאסתי בהכל.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 16:31

החציל האצטקי כתב:מה אנרכיסט בי?

מדאיגה אותי הפרדת רשויות.
מדאיגה אותי דמוקרטיה.

מה לא חוקי ברוב של 61 להחלפת יו״ר? מה חתרני ברוב?
הכנסת נבחרה כדי לייצג את רוב העם- ואין סיבה שלא תייצג אותו. היא חייבת לתפקד בלי קשר לזהות היו״ר.
אני לא מבין מה מאיר כהן (גם אם נניח שהוא יו״ר ״לעומתי״) מפריע לניהול המדינה. לדאוג לאינטרס של רוב 61 ולא רק מיעוט 58 מפריע לניהול המדינה? זו חתרנות? זו אנרכיה?

הפעולה של בג״ץ תקדימית כי הפעולות של אדלשטיין תקדימיות.
ההתערבות חוקית ויש לכבד אותה. בימים שבהם ראש הממשלה לא היה נאשם- זה פשוט לא היה קורה.

אדלשטיין שם זין כרגע על החלטות בג״ץ. הוא נעל את המליאה כשבפועל יש 48 שעות שבהן הוא ממשיך לכהן כיו״ר.
דהיינו, הוא שם זין על החלטת בג״ץ ובקרוב גם יתכבד במכתב נוסף על ביזוי בית המשפט.

הוא כרגע מחוייב למלא את ההנחייה של בג״ץ. זה לא לשיקול דעתו בכלל, וזה לא מעניין שהוא מתפטר ומה הניע אותו להתפטר. הוא היו״ר ל48 השעות הקרובות.
אפילו אין סגן יו״ר בהיותו יו״ר זמני. אפילו אין ועדת כנסת או מליאה מזדיינת שיכולה להתכנס כדי לנהל את המצב הזה.

פליקס,
61 > 58. תאהבו או לא, הרוב ייקבע. במוקדם או במאוחר.

מקווה מאוד שנקים ממשלה צרה עם תמיכה חיצונית של המשותפת.
מקווה מאוד שקולות שפויים בבלוק הטמטום יהיו מספיק אחראיים כדי לדאוג לציבור שהצביע להם. והאמת? על הזין שלי גם אם לא.


בלוק הטמטום... :laugh1 :laugh1 :laugh1 :laugh1

אומר זה שרוצה שתומכי מחבלים, סוציאליסטים, שמאלנים קיצוניים וסתם פופוליסטים ינהלו לו את המדינה ועוד בעת משבר כזה.

חלום שלי לראות את גנצוש מנסה לנווט את המצב הנוכחי.
אם יצליח, זה שווה ערך לזה של מיקי זוהר לקבל פרס נובל לפיזיקה.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 16:40

jol9 כתב:
החציל האצטקי כתב:מה אנרכיסט בי?

מדאיגה אותי הפרדת רשויות.
מדאיגה אותי דמוקרטיה.

מה לא חוקי ברוב של 61 להחלפת יו״ר? מה חתרני ברוב?
הכנסת נבחרה כדי לייצג את רוב העם- ואין סיבה שלא תייצג אותו. היא חייבת לתפקד בלי קשר לזהות היו״ר.
אני לא מבין מה מאיר כהן (גם אם נניח שהוא יו״ר ״לעומתי״) מפריע לניהול המדינה. לדאוג לאינטרס של רוב 61 ולא רק מיעוט 58 מפריע לניהול המדינה? זו חתרנות? זו אנרכיה?

הפעולה של בג״ץ תקדימית כי הפעולות של אדלשטיין תקדימיות.
ההתערבות חוקית ויש לכבד אותה. בימים שבהם ראש הממשלה לא היה נאשם- זה פשוט לא היה קורה.

אדלשטיין שם זין כרגע על החלטות בג״ץ. הוא נעל את המליאה כשבפועל יש 48 שעות שבהן הוא ממשיך לכהן כיו״ר.
דהיינו, הוא שם זין על החלטת בג״ץ ובקרוב גם יתכבד במכתב נוסף על ביזוי בית המשפט.

הוא כרגע מחוייב למלא את ההנחייה של בג״ץ. זה לא לשיקול דעתו בכלל, וזה לא מעניין שהוא מתפטר ומה הניע אותו להתפטר. הוא היו״ר ל48 השעות הקרובות.
אפילו אין סגן יו״ר בהיותו יו״ר זמני. אפילו אין ועדת כנסת או מליאה מזדיינת שיכולה להתכנס כדי לנהל את המצב הזה.

פליקס,
61 > 58. תאהבו או לא, הרוב ייקבע. במוקדם או במאוחר.

מקווה מאוד שנקים ממשלה צרה עם תמיכה חיצונית של המשותפת.
מקווה מאוד שקולות שפויים בבלוק הטמטום יהיו מספיק אחראיים כדי לדאוג לציבור שהצביע להם. והאמת? על הזין שלי גם אם לא.


בלוק הטמטום... :laugh1 :laugh1 :laugh1 :laugh1

אומר זה שרוצה שתומכי מחבלים, סוציאליסטים, שמאלנים קיצוניים וסתם פופוליסטים ינהלו לו את המדינה ועוד בעת משבר כזה.

חלום שלי לראות את גנצוש מנסה לנווט את המצב הנוכחי.
אם יצליח, זה שווה ערך לזה של מיקי זוהר לקבל פרס נובל לפיזיקה.

כשלחוק הלאום היו 61 חברי כנסת בעד בגץ פסק נגד , מסתבר ש 61 זה לא מספר קסם ..

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 16:42

jol9 כתב:בלוק הטמטום... :laugh1 :laugh1 :laugh1 :laugh1

אומר זה שרוצה שתומכי מחבלים, סוציאליסטים, שמאלנים קיצוניים וסתם פופוליסטים ינהלו לו את המדינה ועוד בעת משבר כזה.

חלום שלי לראות את גנצוש מנסה לנווט את המצב הנוכחי.
אם יצליח, זה שווה ערך לזה של מיקי זוהר לקבל פרס נובל לפיזיקה.

אנחנו בדרך לשם.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 16:49

bigi כתב:
jol9 כתב:
החציל האצטקי כתב:מה אנרכיסט בי?

מדאיגה אותי הפרדת רשויות.
מדאיגה אותי דמוקרטיה.

מה לא חוקי ברוב של 61 להחלפת יו״ר? מה חתרני ברוב?
הכנסת נבחרה כדי לייצג את רוב העם- ואין סיבה שלא תייצג אותו. היא חייבת לתפקד בלי קשר לזהות היו״ר.
אני לא מבין מה מאיר כהן (גם אם נניח שהוא יו״ר ״לעומתי״) מפריע לניהול המדינה. לדאוג לאינטרס של רוב 61 ולא רק מיעוט 58 מפריע לניהול המדינה? זו חתרנות? זו אנרכיה?

הפעולה של בג״ץ תקדימית כי הפעולות של אדלשטיין תקדימיות.
ההתערבות חוקית ויש לכבד אותה. בימים שבהם ראש הממשלה לא היה נאשם- זה פשוט לא היה קורה.

אדלשטיין שם זין כרגע על החלטות בג״ץ. הוא נעל את המליאה כשבפועל יש 48 שעות שבהן הוא ממשיך לכהן כיו״ר.
דהיינו, הוא שם זין על החלטת בג״ץ ובקרוב גם יתכבד במכתב נוסף על ביזוי בית המשפט.

הוא כרגע מחוייב למלא את ההנחייה של בג״ץ. זה לא לשיקול דעתו בכלל, וזה לא מעניין שהוא מתפטר ומה הניע אותו להתפטר. הוא היו״ר ל48 השעות הקרובות.
אפילו אין סגן יו״ר בהיותו יו״ר זמני. אפילו אין ועדת כנסת או מליאה מזדיינת שיכולה להתכנס כדי לנהל את המצב הזה.

פליקס,
61 > 58. תאהבו או לא, הרוב ייקבע. במוקדם או במאוחר.

מקווה מאוד שנקים ממשלה צרה עם תמיכה חיצונית של המשותפת.
מקווה מאוד שקולות שפויים בבלוק הטמטום יהיו מספיק אחראיים כדי לדאוג לציבור שהצביע להם. והאמת? על הזין שלי גם אם לא.


בלוק הטמטום... :laugh1 :laugh1 :laugh1 :laugh1

אומר זה שרוצה שתומכי מחבלים, סוציאליסטים, שמאלנים קיצוניים וסתם פופוליסטים ינהלו לו את המדינה ועוד בעת משבר כזה.

חלום שלי לראות את גנצוש מנסה לנווט את המצב הנוכחי.
אם יצליח, זה שווה ערך לזה של מיקי זוהר לקבל פרס נובל לפיזיקה.

כשלחוק הלאום היו 61 חברי כנסת בעד בגץ פסק נגד , מסתבר ש 61 זה לא מספר קסם ..

אשמח לקבל לינק לפסיקת בגץ שפוסלת את חוק הלאום, תודה

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 16:58

MTA2311 כתב:
bigi כתב:
jol9 כתב:
החציל האצטקי כתב:מה אנרכיסט בי?

מדאיגה אותי הפרדת רשויות.
מדאיגה אותי דמוקרטיה.

מה לא חוקי ברוב של 61 להחלפת יו״ר? מה חתרני ברוב?
הכנסת נבחרה כדי לייצג את רוב העם- ואין סיבה שלא תייצג אותו. היא חייבת לתפקד בלי קשר לזהות היו״ר.
אני לא מבין מה מאיר כהן (גם אם נניח שהוא יו״ר ״לעומתי״) מפריע לניהול המדינה. לדאוג לאינטרס של רוב 61 ולא רק מיעוט 58 מפריע לניהול המדינה? זו חתרנות? זו אנרכיה?

הפעולה של בג״ץ תקדימית כי הפעולות של אדלשטיין תקדימיות.
ההתערבות חוקית ויש לכבד אותה. בימים שבהם ראש הממשלה לא היה נאשם- זה פשוט לא היה קורה.

אדלשטיין שם זין כרגע על החלטות בג״ץ. הוא נעל את המליאה כשבפועל יש 48 שעות שבהן הוא ממשיך לכהן כיו״ר.
דהיינו, הוא שם זין על החלטת בג״ץ ובקרוב גם יתכבד במכתב נוסף על ביזוי בית המשפט.

הוא כרגע מחוייב למלא את ההנחייה של בג״ץ. זה לא לשיקול דעתו בכלל, וזה לא מעניין שהוא מתפטר ומה הניע אותו להתפטר. הוא היו״ר ל48 השעות הקרובות.
אפילו אין סגן יו״ר בהיותו יו״ר זמני. אפילו אין ועדת כנסת או מליאה מזדיינת שיכולה להתכנס כדי לנהל את המצב הזה.

פליקס,
61 > 58. תאהבו או לא, הרוב ייקבע. במוקדם או במאוחר.

מקווה מאוד שנקים ממשלה צרה עם תמיכה חיצונית של המשותפת.
מקווה מאוד שקולות שפויים בבלוק הטמטום יהיו מספיק אחראיים כדי לדאוג לציבור שהצביע להם. והאמת? על הזין שלי גם אם לא.


בלוק הטמטום... :laugh1 :laugh1 :laugh1 :laugh1

אומר זה שרוצה שתומכי מחבלים, סוציאליסטים, שמאלנים קיצוניים וסתם פופוליסטים ינהלו לו את המדינה ועוד בעת משבר כזה.

חלום שלי לראות את גנצוש מנסה לנווט את המצב הנוכחי.
אם יצליח, זה שווה ערך לזה של מיקי זוהר לקבל פרס נובל לפיזיקה.

כשלחוק הלאום היו 61 חברי כנסת בעד בגץ פסק נגד , מסתבר ש 61 זה לא מספר קסם ..

אשמח לקבל לינק לפסיקת בגץ שפוסלת את חוק הלאום, תודה

ידון בעתירות נגד , טעות שלי מודה , מתנצל.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 17:02

החציל האצטקי כתב:מה אנרכיסט בי?

מדאיגה אותי הפרדת רשויות.
מדאיגה אותי דמוקרטיה.

מה לא חוקי ברוב של 61 להחלפת יו״ר? מה חתרני ברוב?
הכנסת נבחרה כדי לייצג את רוב העם- ואין סיבה שלא תייצג אותו. היא חייבת לתפקד בלי קשר לזהות היו״ר.
אני לא מבין מה מאיר כהן (גם אם נניח שהוא יו״ר ״לעומתי״) מפריע לניהול המדינה. לדאוג לאינטרס של רוב 61 ולא רק מיעוט 58 מפריע לניהול המדינה? זו חתרנות? זו אנרכיה?

הפעולה של בג״ץ תקדימית כי הפעולות של אדלשטיין תקדימיות.
ההתערבות חוקית ויש לכבד אותה. בימים שבהם ראש הממשלה לא היה נאשם- זה פשוט לא היה קורה.

אדלשטיין שם זין כרגע על החלטות בג״ץ. הוא נעל את המליאה כשבפועל יש 48 שעות שבהן הוא ממשיך לכהן כיו״ר.
דהיינו, הוא שם זין על החלטת בג״ץ ובקרוב גם יתכבד במכתב נוסף על ביזוי בית המשפט.

הוא כרגע מחוייב למלא את ההנחייה של בג״ץ. זה לא לשיקול דעתו בכלל, וזה לא מעניין שהוא מתפטר ומה הניע אותו להתפטר. הוא היו״ר ל48 השעות הקרובות.
אפילו אין סגן יו״ר בהיותו יו״ר זמני. אפילו אין ועדת כנסת או מליאה מזדיינת שיכולה להתכנס כדי לנהל את המצב הזה.

פליקס,
61 > 58. תאהבו או לא, הרוב ייקבע. במוקדם או במאוחר.

מקווה מאוד שנקים ממשלה צרה עם תמיכה חיצונית של המשותפת.
מקווה מאוד שקולות שפויים בבלוק הטמטום יהיו מספיק אחראיים כדי לדאוג לציבור שהצביע להם. והאמת? על הזין שלי גם אם לא.


החוק אומר, שחייבים לבחור יושב ראש חדש לפני השבעת ממשלה חדשה. יש לך ממלה חדשה להקים? לא! אז למה שיחליפו יושב ראש הכנסת כשהממשלה הקודמת ממשיכה לעבוד? איך החלפת יושב ראש רלוונטית למצב שאין ממשלה חדשה שעומדת להשבע?

כשהמפלגה שלך והחברים החדשים שלך בבל"ד ובישראל ביתנו תגיעו לסיכום על ממשלה חדשה, בבקשה, תבחרו יושב ראש חדש, שיעזור לממשלה החדשה שעומדת לקום להתנהל ביעילות. חוק זה חוק.

ההתערבות של בג"ץ היא לא חוקית. אפילו בצבא אפשר ואפיל וצריך לסרב לבחירה לפקודה לא חוקית. עדיין, למרות שאדלשטיין חושב שההתערבות של בג"ץ היא לא חוקית, הוא לא מתעלם ממנה. הוא לא מסרב. הוא עושה את המעשה הכי אצילי מבחינתו. הוא עוזב את תפקידו כדי לא לתת יד למהלך שלדעתו הוא לא חוקי. אז אתם יש לכם עוד חוצפה לקלל אותו ולקרוא לו בשמות?

הרבה אנשים מצד ימין של המפה הפוליטית קראו לאדלשטיין לצפצף על החלטת בג"ץ פשוט כי היא לא חוקית ומתערבת בעניינים שאין לבג"ץ כל סמכות חוקית להתערב בו. תחשוב לרגע מה היה קורה אם אדלשטיין היה שומע בקולם ומתעלם. תחשוב עוד רגע.

אתה יודע מה היה מתחיל כאן? אני לא יודע. וגם לא רוצה לבדוק. גם אדלשטיין לא רצה לבדוק מי ינצח בקרב בין המוסתים מהשמאל עם דגלי דאעש השחורים לבין חמומי המוח מהימין עם דגלי ישראל, אז יש לכם חוצפה לקלל אותו ולקרוא לו אנרכיסט?

הרי אם הוא היה אנרכיסט, זה בדיוק מה שהוא היה עושה! הוא היה מתעלם מבג"ץ וגורם למהומות ברחובות המדינה. לקרבות בין ימין לשמאל. ככה האנרכיסטים עושים. הם אוהבים חוסר משילות, בלאגן ומהומות ברחובות, מלחמת אזרחים.
נערך לאחרונה על ידי felix_r בתאריך 25 מרץ 2020, 17:04, נערך פעם אחת בסך הכל.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 17:03

בשבת האחרונה ציינו בחברה הערבית, את יום האם. חבר הכנסת סאמי אבו שחאדה, הרשימה המשותפת, בל״ד.
‏שיגר ברכה לאמהות המחבלים
https://twitter.com/assafgibor/status/1 ... 74048?s=21

איזה כיף שאנשים מהסוג הזה צריכים לקחת חלק בממשלה של גנץ שתמיד דבק בממשלה יהודית!

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 17:23

פליקס, הכל טוב. אני מתנער מהאמירה, ולו בשביל שלום בבית אצלנו.
אדלשטיין הוא הרבה דברים, אבל הוא *עדיין* לא אנרכיסט.

יש מולו צו ״עשה״ שפוקד עליו לכנס את המליאה עוד היום להצבעה על יו״ר חדש.
הוא יושב ראש הכנסת ב48 השעות הקרובות, והוא, כמו כל אזרח במדינה, מחוייב לחוק.
שימלא אותו. ולא, הוא עובר על החוק, בתקופה שבה כולנו נדרשים לציית לו ומשלמים על כך מחירים אדירים.

ההתפטרות שלו לא באמת מעניינת אותי.
צו מצפונו לא מעניין אותי.
מעניין אותי שתהיה אפשרות לקיים כאן את הדמוקרטיה- ולא נהיה תלויים בגחמות של ביבי, של אדלשטיין, ושל אנערף מי.

שהרוב יוביל ויקבל החלטות. בשביל זה הוא שם.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 17:45

החציל האצטקי כתב:פליקס, הכל טוב. אני מתנער מהאמירה, ולו בשביל שלום בבית אצלנו.
אדלשטיין הוא הרבה דברים, אבל הוא *עדיין* לא אנרכיסט.

יש מולו צו ״עשה״ שפוקד עליו לכנס את המליאה עוד היום להצבעה על יו״ר חדש.
הוא יושב ראש הכנסת ב48 השעות הקרובות, והוא, כמו כל אזרח במדינה, מחוייב לחוק.
שימלא אותו. ולא, הוא עובר על החוק, בתקופה שבה כולנו נדרשים לציית לו ומשלמים על כך מחירים אדירים.

ההתפטרות שלו לא באמת מעניינת אותי.
צו מצפונו לא מעניין אותי.
מעניין אותי שתהיה אפשרות לקיים כאן את הדמוקרטיה- ולא נהיה תלויים בגחמות של ביבי, של אדלשטיין, ושל אנערף מי.

שהרוב יוביל ויקבל החלטות. בשביל זה הוא שם.


גם אם לצורך המשך הדיון נסכים לטענה הלא מוכחת בעליל שבג"ץ רשאי להתערב בסדר יומה של כנסת ישראל, עדיין גם אם זה נכון, אתה פשוט טועה בהסקת המסקנות שלך!

אתה צריך להכיר בעובדה, שממשלת שמאל-ערבים חדשה לא תקום כאן. פשוט כי הליכה עם המשותפת תהיה התאבדות פוליטית בשביל גנץ. הוא איטי החלטה, אבל לא אידיוט.

לכן, יש רק שתי אפשרויות הגיוניות:

1) ממשלת נתניהו ממשיכה עד הבחירות הבאות
2) תקום ממשלת חרום/אחדות בראשות נתניהו

1) במקרה שממשלת נתניהו תמשיך עד הבחירות, יושב ראש כנסת חדש כל הזמן יפריע לה לעבוד, כל הזמן ידחוף לה מקלות בגלגלים. אז גם אם אתה חושב שממשלת נתניהו לא מספיק טובה ולא מספיק יעילה, עם יושב ראש כנסת חדש הממשלה תפעל גרוע עוד יותר! זה מה שאתה מעדיף? שאותה הממשלה הקיימת (שגם ככה לא טובה ולא יעילה מבחינתך) תעבוד עוד פחות טוב ופחות יעיל?

2) אם תקום ממשלת חרום/אחדות בראשות נתניהו (לפחות בשנה הראשונה), סביר להניח, שחלק ממחנה השמאל ואפילו חלקה של כחולבן ישאר בחוץ (יש עתיד, מרץ וכו). לכן, יש מצב שיושב ראש הכנסת החדש מאיר כהן (יש עתיד) ישאר באופוזיציה, והוא ימשיך לתקוע מקלות בגלגלים גם לממשלת חרום/אחדות!

אני מקווה, שהבנת, שאנחנו עומדים בפני מצב של לוז-לוז. מפסידים בכל מקרה. אם אתה חושב, שדמוקרטיה זה המצב בו הממשלה לא מסוגלת לבצע שום מהלך מסודר בגלל שיושב ראש הכנסת העוין תוקע אותה בכנסת פעם אחר פעם, לבריאות! תהנה! :thumbup

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 18:11

החציל האצטקי כתב:
jol9 כתב:בלוק הטמטום... :laugh1 :laugh1 :laugh1 :laugh1

אומר זה שרוצה שתומכי מחבלים, סוציאליסטים, שמאלנים קיצוניים וסתם פופוליסטים ינהלו לו את המדינה ועוד בעת משבר כזה.

חלום שלי לראות את גנצוש מנסה לנווט את המצב הנוכחי.
אם יצליח, זה שווה ערך לזה של מיקי זוהר לקבל פרס נובל לפיזיקה.

אנחנו בדרך לשם.


הלוואי.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

25 מרץ 2020, 18:18

felix_r כתב:
החציל האצטקי כתב:פליקס, הכל טוב. אני מתנער מהאמירה, ולו בשביל שלום בבית אצלנו.
אדלשטיין הוא הרבה דברים, אבל הוא *עדיין* לא אנרכיסט.

יש מולו צו ״עשה״ שפוקד עליו לכנס את המליאה עוד היום להצבעה על יו״ר חדש.
הוא יושב ראש הכנסת ב48 השעות הקרובות, והוא, כמו כל אזרח במדינה, מחוייב לחוק.
שימלא אותו. ולא, הוא עובר על החוק, בתקופה שבה כולנו נדרשים לציית לו ומשלמים על כך מחירים אדירים.

ההתפטרות שלו לא באמת מעניינת אותי.
צו מצפונו לא מעניין אותי.
מעניין אותי שתהיה אפשרות לקיים כאן את הדמוקרטיה- ולא נהיה תלויים בגחמות של ביבי, של אדלשטיין, ושל אנערף מי.

שהרוב יוביל ויקבל החלטות. בשביל זה הוא שם.


גם אם לצורך המשך הדיון נסכים לטענה הלא מוכחת בעליל שבג"ץ רשאי להתערב בסדר יומה של כנסת ישראל, עדיין גם אם זה נכון, אתה פשוט טועה בהסקת המסקנות שלך!

אתה צריך להכיר בעובדה, שממשלת שמאל-ערבים חדשה לא תקום כאן. פשוט כי הליכה עם המשותפת תהיה התאבדות פוליטית בשביל גנץ. הוא איטי החלטה, אבל לא אידיוט.

לכן, יש רק שתי אפשרויות הגיוניות:

1) ממשלת נתניהו ממשיכה עד הבחירות הבאות
2) תקום ממשלת חרום/אחדות בראשות נתניהו

1) במקרה שממשלת נתניהו תמשיך עד הבחירות, יושב ראש כנסת חדש כל הזמן יפריע לה לעבוד, כל הזמן ידחוף לה מקלות בגלגלים. אז גם אם אתה חושב שממשלת נתניהו לא מספיק טובה ולא מספיק יעילה, עם יושב ראש כנסת חדש הממשלה תפעל גרוע עוד יותר! זה מה שאתה מעדיף? שאותה הממשלה הקיימת (שגם ככה לא טובה ולא יעילה מבחינתך) תעבוד עוד פחות טוב ופחות יעיל?

2) אם תקום ממשלת חרום/אחדות בראשות נתניהו (לפחות בשנה הראשונה), סביר להניח, שחלק ממחנה השמאל ואפילו חלקה של כחולבן ישאר בחוץ (יש עתיד, מרץ וכו). לכן, יש מצב שיושב ראש הכנסת החדש מאיר כהן (יש עתיד) ישאר באופוזיציה, והוא ימשיך לתקוע מקלות בגלגלים גם לממשלת חרום/אחדות!

אני מקווה, שהבנת, שאנחנו עומדים בפני מצב של לוז-לוז. מפסידים בכל מקרה. אם אתה חושב, שדמוקרטיה זה המצב בו הממשלה לא מסוגלת לבצע שום מהלך מסודר בגלל שיושב ראש הכנסת העוין תוקע אותה בכנסת פעם אחר פעם, לבריאות! תהנה! :thumbup


סימנתי שני דברים שאני לא ממש מסכים איתם.

1. גנץ הוכיח את עצמו כבובה של לפיד. אני מניח שיש אחוז מסויים ממצביעי כח"ל ששמח מזה, אבל גם אחוז די גדול שלא.
גנץ מוותר כרגע על האפשרות להקים ממשלה חלומית מבחינתו - התנתקות מלפיד, ומיצוב של עצמו כמוביל של מחנה המרכז-ימין.
בנוסף, שנה וחצי ראשונות שצפויות להיות זוועתיות, יהיו של ביבי, ולא יכתימו את הכהונה הראשונה שלו כראש ממשלה.
במקום זה הוא מפלרטט עם תומכי המחבלים ונכנע ללפיד.
לא סתם הסקרים מראים את מה שהם מראים.

2. לגבי לוז-לוז. המצב הנוכחי הוא מצב די אידיאלי למחנה הלאומי שכולל בתוכו את רוב העם (מדגיש לאלו שלא מבינים - העם. העם היהודי). אם לא יעשו טעויות גסות מדי, קשה למצוא איזשהו תרחיש שבו בסוף המחנה לא יגדל בבחירות הבאות.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

26 מרץ 2020, 01:28

בגץ מעניק לעמיר פרץ (כזקן החכים) את הסמכות לכנס את המליאה.
מחר יצביעו על יור חדש לכנסת.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

26 מרץ 2020, 01:45

אסתר חיות ליו"ר הכנסת ונגמר הסיפור.

Sent from my Redmi Note 8 using Tapatalk

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

26 מרץ 2020, 01:49

החציל האצטקי כתב:בגץ מעניק לעמיר פרץ (כזקן החכים) את הסמכות לכנס את המליאה.
מחר יצביעו על יור חדש לכנסת.


בג"ץ? לא חושב שהוא קובע משהו בנושא. זה פשוט החוק למקרה של התפטרות של יושב ראש.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

26 מרץ 2020, 01:50

RomanR כתב:אסתר חיות ליו"ר הכנסת ונגמר הסיפור.

Sent from my Redmi Note 8 using Tapatalk


לקיסרות

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

26 מרץ 2020, 10:11

החציל האצטקי כתב:בגץ מעניק לעמיר פרץ (כזקן החכים) את הסמכות לכנס את המליאה.
מחר יצביעו על יור חדש לכנסת.


אגב, כשאומרים שאף אחד הוא לא מעל החוק, מתכוונים גם לשופטים.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

26 מרץ 2020, 11:40

להבנתי הסמכות היחידה שניתנה לפרץ היא לכינוס המליאה.
את ההצבעה היה צריך להעלות לסדר היום כבר אתמול. שלא לומר בשבוע שעבר.

אבל לכו על הנרטיב הזה. בכיף.

Re: בחירות מרץ 2020 (סיבוב 3) - גנץ קיבל את המנדט

26 מרץ 2020, 12:10

החציל האצטקי כתב:להבנתי הסמכות היחידה שניתנה לפרץ היא לכינוס המליאה.
את ההצבעה היה צריך להעלות לסדר היום כבר אתמול. שלא לומר בשבוע שעבר.

אבל לכו על הנרטיב הזה. בכיף.


נרטיב?

מליאת הכנסת תתכנס היום למרות שבדרך כלל הכנסת איננה פועלת בימי חמישי, בעקבות פסיקת בג״ץ לפנות בוקר שחייב את הכנסת לקיים את הישיבה כבר היום, על אף שהתפטרותו של יו"ר הכנסת היוצא, יולי אדלשטיין, תיכנס לתוקפה רק מחר.


בג"ץ פשוט המציאו סעד לא קיים והורידו פקודה למחוקק כיצד להתנהל. זה נעדר כל בסיס משפטי. בג"ץ לקח לעצמו את הסמכויות של הכנסת. הם עקפו את התקנון, עקפו את החוק ועקפו את חוק היסוד.

אבל תמשיך לחשוב שזה נרטיב.
פרסם תגובה