Switch to full style
כאן מדברים על הכל
פרסם תגובה

נצורים בשגרירות בקהיר

11 ספטמבר 2011, 08:21

6 ישראלים בתוך חדר סגור
בחוץ אלפי מצרים שרוצים להרוג אותם
מפחיד.
תודה לאובמה על העזרה במבצע החילוץ.
בלעדיו היו 6 גוויות שלא בטוח שאפילו היו מוחזרות לארץ.

כמו שההנהגה המצרית חושבת בעצמה - מישהו מבחוץ בוחש בכוונה.
פרסם תגובה