Switch to full style
כאן מדברים על הכל
פרסם תגובה

מתנה לחג...

13 מרץ 2012, 14:50

הבהמיזם הסוציאליסטי החזירי משתולל ללא הכרה. החוצפה של עובדי הרכבת והעומדת בראשם אינה יודעת גבולות.
תופרט הרכבת לאלתר! :throwup2

http://www.globes.co.il/news/article.as ... 1000732776

גילה אדרעי להנהלת הרכבת: חלקו אייפדים לנהגי הקטרים - בנוסף לתלושי חג של 1,000 שקל לעובד.
יו"ר ועד עובדי הרכבת ביקשה מההנהלה לחלק אייפדים וסמארטפונים למאות נהגי קטרים, כדי לשפר את הבטיחות ■ ההנהלה הציעה אייפדים לכל 2,000 עובדי הרכבת במסגרת שי לחג ■ אדרעי מסרבת וטוענת: אין קשר בין האייפדים לתלושים
פרסם תגובה